Dette er filmer jeg har utarbeidet i sammenheng med eksamen på VGS og eget initiativ.

DET GODE LIV

Fukuyama // Typhoon

Ten Days In Australia

HVA ER (EGENTLIG) TRYGGHET?